Uz augšu
06.01.2014

Starptautiskais Happy Nation tīkls

Starptautiskais Happy Nation tīkls
Paldies Jums/Jūsu organizācijai, ka esat ieinteresēti kļūt par HAPPY NATION partneri! Laimīgas sabiedrības veidošana prasa no mums entuziasmu, vīrišķību, uzstājību un neatlaidīgas pūles. Šo mērķi mēs nevaram sasniegt bez Jūsu atbalsta!

Mēs piedāvājam Jums divus sadarbības veidus un attiecīgi arī divus partnerības veidus ar Happy Nation:

1. Organizācijas, kas atbalsta Happy Nation.

Tās ir skolas, uzņēmumi, cilvēku grupas vai savienības, kas apvienojušās, lai darbotos Happy Nation attīstības interesēs.

2. Happy Nation sūtņi.

Tie ir cilvēki, kam nav svešas mūsu idejas un kas vēlas atbalstīt Happy Nation.

Tos, kas kļuvuši par mūsu partneriem, mēs aicinām:

atbalstīt Happy Nation filosofilu;

izveidot savu reģionālo Happy Nation apvienību;

izveidot Happy Nation centru;

izveidot skaidru plānu, kā darboties Happy Nation interesēs, obligāti ievērojot Jūsu grupas vai apvienības vajadzības;

organizēt pasākumus Happy Nation ideju garā vai iekļaut Happy Nation idejas Jūsu esošajā programmā;

iekļauties mūsu starptautiskā tīkla darbībā, apmainīties ar informāciju, resursiem, laimīgas dzīves un veiksmes stāstiem, ziņām, kā arī dalīties ar domām par to, kā attīstīt un uzlabot Happy Nation idejas.

Ko partnerība nozīmē Jums

Partnerības tīkls radīts tāpēc, lai palīdzētu Jums nodibināt nepieciešamos kontaktus, komunicēt un sadarboties ar citām apvienībām un cilvēkiem, kuri darbojas Happy Nation ideju garā.

Ko Jums nodrošinās iekļaušanās mūsu rindās

Klātbūtni

Mēs veidojam atzītu Happy Nation apvienību un centru sarakstu, kā arī publicējam kontaktinformāciju par šīm organizācijām starptautiskajā informācijas tīklā interneta vietnē www.happynation.info.  Turklāt šajā sarakstā atrodama informācija par atsevišķām personām un cilvēku grupām, kuri piedāvā regulāru aktīvu pasākumu programmu plašai publikai. Tāpēc Jūsu jaunumi, piedāvātie pasākumi un programmas tiks iekļauti plašā Happy Nation informācijas laukā.

Sasniegumus

Mēs celsim Jūsu darbības nozīmīgumu un efektivitāti, izmantojot mūsu globālo sakaru stratēģiju, kurā ietilpst mūsu tīkla platformas (interneta vietne un Facebook Happy Nation profils).

Resursus

Mēs apkopojam pasākumu plānus, dažādu organizāciju ieteikumus, kontaktinformāciju, dažādas iespējas atspoguļot Jums svarīgu informāciju plašsaziņas līdzekļos un citus tīkla resursus, lai palīdzētu partneriem darbā ar Happy Nation.

Happy Nation apvienību saziņu starptautiskā Happy Nation tīkla ietvaros

Katru mēnesi mēs nosūtām partneriem jaunāko informāciju, kas saistīta ar Happy Nation darbību.

Partneriem ir pieejama Happy Nation interneta vietnes darba vide. Mēs esam izveidojuši Facebook Happy Nation profilu, kurā Happy Nation partnerorganizācijas un sūtņi var dalīties ar padomiem, resursiem un informāciju par dažādiem pasākumiem.

Happy Nation centri

Happy Nation centri ir vietas, kurās cilvēki var atrast informāciju par visiem mūsu pasākumiem, kā arī par grāmatām, videoierakstiem, audioierakstiem saistītiem ar mūsu darbību. Centros ir pieejama informācija, kā sazināties ar citās valstīs esošām vietām, kurās tiek rīkoti Happy Nation  pasākumi. Happy Nation  centru svarīgākā funkcija ir kontaktu nodrošināšana visiem to dalībniekiem. Centra lokalizācija un to dalībnieku skaits nav svarīgi, centrs var atrasties arī privātmājā vai kāda dzīvokļa viesistabā.

Happy Nation centru tiesības

Centriem ir tiesības rīkot seminārus, tikšanās, lekcijas, veselības veicināšanas pasākumus, kā arī citus ar Happy Nation  ideju saistītus pasākumus.

Happy Nation centru pienākumi 

Happy Nation  centri apņemas nodrošināt saviem dalībniekiem vidi, kas ir neiecietīga pret netikumisku rīcību, un ievērot vadošos principus informācijas sniegšanā par narkotiku kaitīgumu, AIDs utt.

Obligāts priekšnoteikums Happy Nation centra atklāšanai 

Nepieciešama iepriekšēja dalība apmācību programmā, kas paredzēta Happy Nation  centriem. Apmācības notiek Rīgā, tās ir bezmaksas un paredzētas divām dienām.

Ekonomika

Centriem ieteicams tāds darbības modelis, kas paredz centru pašfinansēšanu, lai to darbība nekļūt par apgrūtinājumu vienam cilvēkam vai cilvēku grupai. Centru darbības pamatā ir biedra nauda.

Preču zīmes HAPPY NATION info ® izmantošanas noteikumi

HAPPY NATION info ir reģistrēta starptautiskās Happy Nation  organizācijas preču zīme, kura tiek izmantota, lai virzītu un aizsargātu Happy Nation  darbību un kura pieder šai starptautiskajai organizācijai; centri un citas organizācijas, kas sekmē Happy Nation  darbību, šo preču zīmi var izmantot tikai ar Happy Nation atļauju.

Reģistrētā preču zīme HAPPY NATION info ® ir juridiski aizsargāta ar mērķi izmantot to tikai sakarā ar informāciju, kas raksturīga starptautiskajai organizācijai Happy Nation, kā arī Happy Nation radītiem, atzītiem vai tai piederošiem darbiem. Happy Nation centri, kas saņēmuši atļauju lietot reģistrēto preču zīmi HAPPY NATION info ® drukātos reklāmas izdevumos, publikācijās un citiem mērķiem, piekrīt nejaukt darbību, kas tiek veikta, izmantojot HAPPY NATION info ® firmas zīmi, ar citām aktivitātēm, biedrībām un kustībām. Šāda politika izvēlēta tāpēc, lai nemaldinātu cilvēkus un nenotiktu dezorientācija.

Tiem, kas vēlas piedāvāt darbības veidus, aicināt lektorus vai rīkot seminārus citās jomās, kuras neatbilst aizsargātās reģistrētās preču zīmes HAPPY NATION info ® darbības virzienam, Happy Nation vārdu izmantot aizliegts.

Lai pieprasītu oficiālo Happy Nation partnera statusu vai uzdotu Jūs interesējošus jautājumus, lūdzam atsūtīt uz elektronisko adresi office@happynation.info šādu informāciju:

Vārds/Nosaukums

Adrese

Tālruņa numurs

E-pasta adrese

Jūsu mērķi

Jūsu saikne ar mūsu ideju

Iemesli, kāpēc Jūs interesē Happy Nation

Jūsu plāns Happy Nation atbalstam

Vēlreiz pateicamies Jums par izrādīto interesi par Happy Nation apvienību, par Jūsu vēlmi padarīt dzīvi košāku un laimīgāku!

Laimīgi cilvēki – laimīga nācija!