Uz augšu
06.01.2014

Ronda Bērna. „Noslēpums. The Secret”

Ronda Bērna. „Noslēpums. The Secret”
Budas vārdi “Viss, kas mēs esam, ir mūsu domu rezultāts” ir Noslēpuma centrālā ass. Šodien tu esi tas, par ko domāji vakar, bet rīt būsi tas, par ko domā šodien. Vai tas nav iedvesmojoši? Šī varbūt tiešām nav laba diena, nedēļa, mēnesis, gads, taču apziņa, ka viss var mainīties, ļoti iedvesmo, dziedina, nomierina, un nākotne šķiet pavisam citāda, nekā vēl stundu iepriekš.

Noslēpums – tās ir dzīvesgudro ļaužu zināšanas, kas izmantotas veselības atgūšanai, bagātības un laimes rašanai. Izmantojot zināšanas par Noslēpumu, cilvēki pieredzējuši vienreizīgus notikumus – uzveikuši slimību, ieguvuši pasakainu bagātību, pārvarējuši šķēršļus un sasnieguši tādus mērķus, kas daudziem šķiet neiespējami.

Grāmatai “Noslēpums” ir arī kinoversija ar tādu pašu nosaukumu.

Grāmatas autore Ronda Bērna, tāpat kā mēs visi, ir ceļā uz atklāsmi.

Viņa sapulcinājusi brīnišķīgu komandu: rakstniekus, garīdzniekus, skolotājus, filmu producentus un izdevējus, lai atklātu pasaules Noslēpumu un caur savu redzējumu sniegtu prieku un svētību miljoniem cilvēku.