Uz augšu
06.01.2014

Meditācija veicina ilgstošu noturību pret stresu

Meditācija veicina ilgstošu noturību pret stresu
Nesen veiktā pētījumā gūti pierādījumi, ka astoņu nedēļu ilga piedalīšanās meditācijas treniņu programmā var izraisīt redzamas izmaiņas smadzenēs pat tad, ja cilvēks ir pārstājis aktīvi meditēt.

Žurnālā „Frontiers in Human Neuroscience” numurā varam lasīt par atšķirībām, kas vērojamas, izmantojot dažādas meditācijas prakses.

Vairāki iepriekšēji pētījumi ir apstiprinājuši hipotēzi, ka meditatīvie treniņi uzlabo to praktizētāju emocionālo stabilitāti, taču iepriekš šīs pārmaiņas bija novērojamas tikai tad, kad pētījuma dalībnieki meditēja. Nesen tika veikts pētījums, lai pārbaudītu hipotēzi, ka meditatīva prakse varētu radīt ilgstošu smadzeņu atbildes reakciju samazināšanos uz emocionāliem stimuliem, ko varētu mērīt ar funkcionālo magnētisko rezonansi (fMRI).

Emori Universitātē (Emory University) Atlantā dalībnieki piedalījās lielākā pētījumā, lai noteiktu divu meditācijas veidu iedarbību. Veseli pieaugušie bez priekšzināšanām meditācijas praksē piedalījās astoņu nedēļu ilgā kursā, kas sevī ietvēra vai nu apzinātības meditācijas (mindfulness meditation) – visplašāk pētītās meditācijas formas, kas koncentrēta uz uzmanības un apzinātības attīstīšanu, – apguvi vai līdzjūtības meditāciju – mazāk pētītu formu, kas sevī ietver metodes, kuras palīdz attīstīt mīlošu laipnību un līdzjūtību pret sevi un citiem. Kontrolgrupa piedalījās astoņu nedēļu ilgā veselības izglītības kursā.

Trīs nedēļas pēc treniņu noslēguma 12 dalībnieki no katras grupas devās uz Bostonu, lai veiktu fMRI mērījumus. Smadzeņu mērījumi tika veikti, kamēr brīvprātīgie raudzījās uz 216 dažādiem attēliem ar pozitīva, negatīva vai neitrāla rakstura emocionālu saturu.

Mērījumu rezultāti apstiprināja hipotēzi – meditācija patiesi var uzlabot emocionālo stabilitāti un samazināt atbildes reakcijas uz stresu.

Šie rezultāti vēlreiz pierāda hipotēzi, ka meditācija var veicināt noturīgas izmaiņas smadzeņu veiktspējā, it īpaši – emocionālās stabilitātes veicināšanā.”

 

Teksts RigaBrain

Foto no vietnes mindfulnessmeditation.us